Κεντρο Ληψης ΣηματωνTo Ιδιόκτητο Κέντρο Επιχειρήσεων - Λήψης Σηµάτων της «SG GROUP» λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ηµέρες το χρόνο. Οι Προϊστάµενοι Βάρδιας είναι οι χειριστές του Κέντρου και είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν και να συντονίζουν κάθε δραστηριότητα της εταιρείας, σε Πανελλαδική κλίµακα.

Δειτε περισσοτερα